Inici >> Avís legal

Avís legal

1. Protecció de dades

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Forns Valls informa que les dades personals que es facilitin a través de la nostra web www.fornsvalls.com seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Forns Valls.

La finalitat d'aquest fitxer és enviar en el futur el *Newsletter i serveis de *Forns Valls que puguin resultar d'interès als nostres clients, disposar de contactes amb possibles clients a través dels formularis o disposar d'informació de possibles col·laboradors.

Forns Valls garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. Per això, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. La informació sobre els nostres clients i proveïdors no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

Les persones que així ho desitgin podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic info@fornsvalls.com."

2. Cookies

Forns Valls pot utilitzar cookies a fi de poder reconèixer a usuaris, proveïdors o clients que tornin a iniciar una sessió en la present web. En el cas que l'interessat no desitgi que siguin instal·lats els referits cookies en el seu equip personal, podrà configurar el seu ordinador, en l'apartat “Opcions d'Internet” o similar amb la finalitat d'inhabilitar la funció d'acceptació de cookies.

3. Propietat intelectual

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de Forns Valls.

Per tant queda prohibida la sevaproducció, distribució, comunicació pública i transformació, tatal o parcial, sense l'autorització expressa de Forns Valls. Igualment, tots els seus noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe de continguts en questa web estan protegits per llei.

4. Contingut i enllaços

En Forns Valls no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els fa servir.

Tampoc assumim cap responsabilitat per la ifnormación continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la pàgina web www.fornsvalls.com."

5. Legislació i jurisdicció

Les presents condicions generals s'interpretaran conforme a la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s'aplicarà subsidiàriament en tot el que no s'hagi previst en les mateixes. (Bàsicament la Llei 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic).


Els usuaris de www.fornsvalls.com són conscients de tot l'exposat a dalt i ho accepten voluntàriament.