Inici >> Seguretat

Seguretat

A Forns Valls creiem que per oferir un servei de qualitat excel·lent s'ha de portar la seguretat al màxim nivell. Per això, a la nostra empresa dediquem gran part del nostre temps i recursos a formar el nostre equip de manera continuada en matèria de seguretat laboral. El nostre personal disposa del vestuari de seguretat i els equips de protecció adequats als treballs a realitzar, homologats segons la llei vigent.

FornsValls és una empresa que supera la Auditoria Legal de Seguretat segons la Llei capítol V del Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals -Reial Decret 9/1997- i la modificació del reglament de serveis de prevenció -Reial Decret 604/2006-.

Tots el nostres vehicles i la nostra maquinària passen revisions periòdiques i disposen de la corresponent homologació CE.

Tenim contractada una pòlissa de responsabilitat civil que cobreix qualsevol possible contingència que pugui ocórrer degut a una incorrecta forma de procedir per la nostra part, durant la realització dels treballs en la seva planta. Així mateix, el nostre personal està protegit per una assegurança d'accidents de treball, segons conveni amb la corresponent mútua.

Desde el nostre Departament de Seguretat i Salut estem en condicions d'elaborar un “Pla de Seguretat i Salut” personalitzat sobre la base dels treballs a realitzar.